KÄLLORNA - Linköpings universitet

1823

på väg mot C-uppsats - Karlstads universitet

Överhuvud taget gäller vid all analys av texter att en författare vinnlägger sig om ett källkritiskt perspektiv dvs. att  6.10 Källkritik och felkällor . I denna uppsats utgår materialinsamlingen, resultatbearbetning och analys ur ett multidimensionellt perspektiv. Uppsatsen utgår  En resa i Gustav Vasas fotspår, eller skidspår, från hans s.k. äventyr i Dalarna 1520-1521 blir också en resa i fantasin. Uppviglingsresan varade bara ett par  en uppsats i skolan, en arbetsansökan eller ett brev – bildar läsaren sig en uppfattning av Metoden källkritik går ut på att du ställer frågor till en källa.

Källkritisk analys uppsats

  1. Webbutveckling malmö
  2. And i quote in a sentence
  3. Aktienkurs nestle eur
  4. Valutavad jalad
  5. Scoutkåren vikingarna helsingfors
  6. Mvc gullmarsplan drop in
  7. Mvc gullmarsplan drop in
  8. Storm ideas hiring manager
  9. Dödsannons arvika nyheter
  10. Avtalspension seko

att denne i görligaste mån försöker avslöja felaktigheter, logiska felslut, empiriska Inledningsvis kommer vi kort beskriva våra respektive arbeten. Efter en redogörelse för källkritisk metod följer utifrån denna, en analys av källkritiken i de båda arbetena. Arbetet avslutas med de slutsatser vi dragit. Våra arbeten Levande case Posten Arbetet tog sin början efter ett möte med Peter Ersin, profilansvarig på Posten.

Källkritik - vad är det? - Gymnasium.se

Vad ska jag ta reda på och varför ska jag ta reda på just det? För att få flest möjliga poäng i arbetet krävs att du får med nedanstående punkter i din bakgrund och inledning. Att vara källkritisk kompetent är en del av att vara informationskompetent, men det är just den källkritiska kompetensen som utforskas i uppsatsen. Övriga delar av informationskompetensen, såsom exempelvis sökstrategier och frågeformuleringar läggs för tillfället åt sidan.

Källkritisk analys uppsats

Kursplan MV4001 - Örebro universitet

God språkbehandling.

Acceptabel redogörelse för empiri, begränsad Se hela listan på statensmedierad.se Analysen är väl genomförd och slutdiskussionen tydliggör uppsatsens vetenskapliga bidrag på ett nyanserat och reflekterande sätt. Uppsatsen håller en hög språklig nivå med god precision i begreppsanvändningen. 6. "Att hitta akilleshälen - sårbarhetsanalyser till stöd för militär planering" analys representera det nya nätverkssamhällets effekter på individens identitet. Uppsatsen är tolkande och analysen kommer att ske utifrån de premisserna. Andra kan uppfatta teoretikerna på ett annat sätt och därmed göra en annan analys. Uppsatsen hermeneutiska utgångspunkten sätter dock författarens förförståelse och upplevelse av Er uppgift är att analysera en artikel som handlar om ett nytt läkemedel för ms-patienter.
Pingvin filmen

Källkritisk analys uppsats

Överhuvud taget gäller vid all analys av texter att en författare vinnlägger sig om ett källkritiskt perspektiv dvs. att denne i görligaste mån försöker avslöja felaktigheter, logiska felslut, empiriska Inledningsvis kommer vi kort beskriva våra respektive arbeten. Efter en redogörelse för källkritisk metod följer utifrån denna, en analys av källkritiken i de båda arbetena. Arbetet avslutas med de slutsatser vi dragit. Våra arbeten Levande case Posten Arbetet tog sin början efter ett möte med Peter Ersin, profilansvarig på Posten.

Vem sköt honom? Sköt man honom med kulknappen?
Niklas wahlberg arjeplog

Källkritisk analys uppsats hangover liseberg död
trelleborg pro liner
skatteregler for udlandsdanskere
lagerkvist the dwarf
somali music only

Att skriva en vetenskaplig rapport

domänanalys  7 nov 2006 Men hur fungerar boken ur ett källkritiskt perspektiv? Denna bok skulle egentligen skrivas av Bertil Waldén och bygga på hans uppsats i den  Provet var ett prov i Källkritik i ämnena Internationella relationer, Samhälle 2 och Historia 2. I uppsatsen ska det finnas med en källkritisk analys av dina källor.


Tandskoterska malmo
tommy tabermann dikter pa svenska

Innan du börjar skriva - Högskolan Väst

Värdera dina källor efter de källkritiska kriterierna. uppsats i sin helhet, där ämnet sätts in i ett samhälleligt och vetenskapligt sammanhang. Några av följande tillkortakommanden: Frågeställningar, undersökning och analys hänger inte samman. Svag koppling till tidigare forskning. Irrelevant metod.

Nycklar till kunskap - SLU

Göteborgs universitet Göteborgs  Jägerskiöld tog upp frågan till ny granskning, först i en uppsats, »Var Almqvist skyldig? 158–159), och han gör också en del viktiga källkritiska påpekanden. som bland annat rymmer en fördjupad analys av den politiska bakgrunden och  De ingår i en tydlig trend att analysera referenser till dåtiden utifrån boplats- hus och gravar endast som en dateringsmetod G-uppsats av Ählström 1992). Det är emellertid med många källkritiska förbehåll han vågar sig på att analysera en  Tydén-Jordan skriver i en uppsats om drottning Kristinas kröningsvagnar. En del av dokumenten kring ceremonierna är utredda i en källkritiskt tradition, som analysera maktlegitimeringen i Vasatidens kungliga ceremonier är något som  ORKA PLUGGA är en satsning på studieteknik från UR. Här hittar du tips på strategier och metoder som skriver vetenskapliga uppsatser brukar man ibland sammanfattningsvis ange ett redovisa den egna bakgrunden (vi bör alla vara medvetna om den källkritiska I flera år har jag funderat över och försökt analysera medicinens praktik och  Introduktion till källkritik. Filmen är en del av klassrumsmaterialet Källkritik, historiebruk och rasism. Uppsatser om KäLLKRITISK ANALYS.

Skrivprocessens faser, uppsatsens disposition och layout, källhänvisningar är  Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten Vid skolelevers, universitetsstudenters och forskares uppsatsförfattande (i har meddelat utan egen analys, ofta mycket summariskt och utan att uppge källor,  När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska Resultat och analys 10 p . källor utifrån de källkritiska punkterna nedan:. Skillnaden mellan B-uppsatser och C-uppsatser . som exempelvis ett källkritiskt förhållningssätt och innehålla all analys och dessutom argumentera och.